मौजुदा सूची दर्ताको अभिलेख

क्र.सं. दर्ता नं. अनुमोदन मिति व्यक्ति/फर्मको विवरण कामको विवरण
नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं.
८१ ४.१०(२०७९/८०) २०७९/०४/१२ स्माइल एडभेन्चर एण्ड टुर्स प्रा.लि. ठमेल, काठमाडौं, महानगरपालिका - २६ चिरन्जीबी काफ्ले 9851117417 अन्य सेवा
८२ ४.११(२०७९/८०) २०७९/०४/१२ शेर्पाच्याट ट्राभल्स प्रा लि Lazimpat Kamal Aryal 9851134280 अन्य सेवा
८३ ४.१२(२०७९/८०) २०७९/०४/१२ गंगापूर्ण सेवा केन्द्र प्रा.लि Lalitpur 13 Jawalakhel Lalitpur Nabaraj Pokharel 9851190784 अन्य सेवा
८४ ४.१३(२०७९/८०) २०७९/०४/१२ गंगापूर्ण सेवा केन्द्र प्रा.लि Lalitpur 13 Jawalakhel Lalitpur Nabaraj Pokharel 9851190784 अन्य सेवा
८५ ४.१४(२०७९/८०) २०७९/०४/१२ ठक़ाल वान नेपाल प्रा लि ज्ञानेश्वोर काठमाडौँ कृष्ण गिरी ९८०१०७३८११ अन्य सेवा
८६ ४.१५(२०७९/८०) २०७९/०४/१८ एड. चौतारी प्रा. लि. Kamalpokhari Ashis Khadka 9851140386 अन्य सेवा
८७ ४.१६(२०७९/८०) २०७९/०४/१८ स्वस्तिक ब्याग उद्योग Newroad Madhav Baheti 9851032853 अन्य सेवा
८८ ४.१७(२०७९/८०) २०७९/०४/१८ एड पोइन्ट प्रालि Lazimpat Arjun Pokharel 9851019329 अन्य सेवा
८९ ४.१८(२०७९/८०) २०७९/०४/१८ वेभ सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रा लि धुमबाराही, काठमाडौं सुरेन्द्र छेत्री 9801170093 अन्य सेवा
९० ४.१९(२०७९/८०) २०७९/०५/०२ सम्वत ट्राभल्स प्रा ली Kamalpokhari, Kathmandu. मुकुन्द शर्मा 9851019042 अन्य सेवा