मौजुदा सूची दर्ताको अभिलेख

क्र.सं. दर्ता नं. अनुमोदन मिति व्यक्ति/फर्मको विवरण कामको विवरण
नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं.
११ १.११(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ स्टेशनरी खुलाल lalitpur lele-5 dipendra khulal 9860049226 मालसामान आपूर्ति
१२ १.१२(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ फर्नीचर फोलियो प्रा ली Ward No. 10, New Baneshwor, Bijuli Bazar Rajat Sarawagi 9801116622 मालसामान आपूर्ति
१३ १.१३(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ सि.आई.टी.कम्प्युटर सप्लायर्स नयांवजार काठमाडौँ, महानगरपालिका सरोज अर्याल 9851040512 मालसामान आपूर्ति
१४ १.१४(२०८०/८१) २०८०/०४/१५ मिडास ग्रुप प्रा लि TRIPURESHWOR KATHMANDU BIKASH LAMSAL 9802011683 मालसामान आपूर्ति
१५ १.१५(२०८०/८१) २०८०/०४/१५ टिम एशिया नेपाल प्रा.लि. सुविधानगर, तिनकुने, काठमाडौं, नेपाल विक्रम सिंह बुढाथोकी 9851032742 मालसामान आपूर्ति
१६ १.१६(२०८०/८१) २०८०/०४/१५ सिल्भरक्रेष्ट नेटवर्क प्रा.लि. कुपण्डोल, ललितपुर, महानगरपालिका, ललितपुर समीर प्रधान 9851049493 मालसामान आपूर्ति
१७ १.१७(२०८०/८१) २०८०/०४/१५ अग्रिम स्टेशनेरी thahakhel-11, lalitpur ramchandra timalsina 9813851948 मालसामान आपूर्ति
१८ १.१८(२०८०/८१) २०८०/०४/१५ आइ‍ टी टेक्निका प्रा लि Bagbazar Prem Narayan Regmi 9841091230 मालसामान आपूर्ति
१९ १.१९(२०८०/८१) २०८०/०४/१५ भेराइटी त्रदेर्स ललित्पुर सहिल महर्जन ९८४३८००४३७ मालसामान आपूर्ति
२० १.२०(२०८०/८१) २०८०/०४/१६ ब्लुम फुर्निचर एन डिजाइन प्रा लि Lalitpur-25, Bhaisepati Reeta Shrestha 9801831372 मालसामान आपूर्ति