Former Chairman

Dr. Rewat Bahadur Karki

Dr. Rewat Bahadur Karki

Mr. Bhisma Raj Dhungana

Mr. Bhisma Raj Dhungana

Mr. Dambar Prasad Dhungel

Mr. Dambar Prasad Dhungel

2050/02/25 - 2060/05/14

Mr. Deepak Raj Kafle

Mr. Deepak Raj Kafle

2060/05/15 - 2064/05/10

Dr. Chiranjibi Nepal

Dr. Chiranjibi Nepal

2064/05/11 - 2065/08/11

Dr. Surbir Paudyal

Dr. Surbir Paudyal

2065/09/09 - 2068/05/10

Mr. Babu Ram Shrestha

Mr. Babu Ram Shrestha

2068/06/30 - 2072/06/29