Press Release

Title Date English Nepali
विश्व वित्तीय सप्ताह( Global Money Week) 2023-03-22 Nepali
तोकिएको समयमा विवरण पेश नगर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुलाई कारबाही गरिएको सम्बन्धमा। 2023-01-17 Nepali
Super Madi Hydropower(Local ) 2022-12-05 Nepali
भ्रामक समाचार सम्बन्धमा 2022-09-25 Nepali
बोर्ड अध्यक्षज्यू सहितको टोलीबाट भारतीय पुँजी बजारको अध्ययन भ्रमण सम्पन्न । 2022-07-20 Nepali
आमरण अनसन अन्त्य सम्बन्धमा । 2022-06-24 Nepali
Global Money Week -2022 समापन सम्बन्धमा प्रेश बिज्ञप्ति। 2022-03-29 English
Global Money Week सञ्चालन सम्बन्धमा । 2022-03-18 Nepali
प्रारम्भिक कारोबार सत्रको मूल्य सिमा र धितोपत्रको कारोबारमा न्युनतम मूल्य परिवर्तन सिमा सम्बन्धमा प्रेश बिज्ञप्ति । 2021-06-24 Nepali
धितोपत्र कारोबार गर्दा धितोपत्रमा निहित जोखिम मूल्यांकन गरी कारोबार गर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएको प्रेश विज्ञप्ती। 2021-06-15 Nepali