Acts

Title English Nepali
Securities Act, 2063 (new amendment) Nepali
Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2008 English Nepali
Securities Act, 2063 English Nepali
Commodities Act, 2074 English Nepali