Notices

Title Date English Nepali
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू !!! 2022-12-04 Nepali
धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड (छैठौं संशोधन) निर्देशिका, २०७९ लागू गरिएको सम्बन्धमा । 2022-11-03 Nepali
सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको लागि प्रकाशित अत्यन्त जरुरी सूचना। 2022-11-01 Nepali
आ.व. २०७९।८० को आन्तरिक लेखापरीक्षणको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 2022-09-30 Nepali
धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्ने सिफारिसका लागि बोर्डमा निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । 2022-09-18 Nepali
धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । 2022-09-18 Nepali
वस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न कम्पनि संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना। 2022-09-18 Nepali
आस्वा शुल्क सम्बन्धी सूचना। 2022-09-05 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना 2022-09-04 Nepali
Manuscript Submission Notice for SEBON Journal Volume X 2022-08-30 English