Notices

Title Date English Nepali
आ.व. २०७९।८० को आन्तरिक लेखापरीक्षणको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 2022-09-30 Nepali
धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्ने सिफारिसका लागि बोर्डमा निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । 2022-09-18 Nepali
धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना । 2022-09-18 Nepali
वस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न कम्पनि संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना। 2022-09-18 Nepali
आस्वा शुल्क सम्बन्धी सूचना। 2022-09-05 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना 2022-09-04 Nepali
Manuscript Submission Notice for SEBON Journal Volume X 2022-08-30 English
संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ (प्रारम्भिक मस्यौदा) 2022-08-11 Nepali
मौजुदा सूची दर्ता/अद्यावधिक गर्ने बारे । 2022-07-17 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको नामावली । 2022-07-07 Nepali