Notices

Title Date English Nepali
बस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ (मस्यौदा) मा राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2021-04-30 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको अद्यावधिक नामावली। 2021-04-18 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको अद्यावधिक नामावली। 2021-03-10 Nepali
लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना। 2021-03-07 Nepali
SEBON Journal Volume IX Issue 1 (Manuscript Submission Notice) 2021-03-07 English
धितोपत्र बजार तथा कमोडिटि फ्युचर्स बजार सम्बन्धी उत्कृष्ट शोधपत्र (Thesis) पुरस्कार सम्बन्धी नेपाल धितोपत्र बोर्डको सूचना। 2021-02-17 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको अद्यावधिक नामावली। 2021-02-03 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालय स्थानान्तरणको सूचना। 2021-01-12 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने सम्बन्धमा। 2020-12-24 Nepali
आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकोे सूचना । 2020-11-04 Nepali