Notices

Title Date English Nepali
लेख-रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2020-05-10 Nepali
धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी आ.व. २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सल्लाह सुझाव सम्बन्धमा। 2020-05-07 Nepali
सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि धितोपत्र बजार तथा बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि प्रशिक्षण संचालन हुने सम्बन्धी सूचना । 2020-01-09 Nepali
कार्यालय प्रयोजनको लागि घरभाडामा लिने सम्बन्धी सूचना । 2019-12-26 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2019-12-19 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगानी सम्बन्धी नीति २०६७ तथा मुद्दती खाता फाराम 2019-12-19 Nepali
SEBON Journal Issue VIII को लागि शोधमूलक लेख माग गरिएको सम्बन्धी सूचना । 2019-11-26 English
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना । 2019-11-22 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (बोर्ड) को अध्यक्षको सिफारिस सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ 2019-11-22 Nepali
आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकोे सूचना । 2019-11-20 Nepali