Notices

Title Date English Nepali
यस बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण संस्थाहरुलाई बिद्युतिय माध्यम (IPS, Connect IPS, Electronic Fund Transfer आदि ) मार्फत रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी सुचना । 2020-08-13 Nepali
धतोपत्र दलाल व्यवसायीसमक्ष कारोवारका लागि राखेको धरौटी (मार्जिन) रकममा प्रतिफल प्रदान गर्ने सम्बन्धमा । 2020-08-12 Nepali
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लागि मौजुदा सूची दर्ताको अभिलेख पुस्तिका । 2020-08-07 Nepali
बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त नगरेका निष्काशन तथा योजनाहरुमा सहभागी नहुन सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई जरुरी सूचना। 2020-07-29 Nepali
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लागि आस्वा अनुमतिपत्र नवीकरण भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नामावली । 2020-07-24 Nepali
बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण सम्बन्धी सूचना। 2020-07-17 Nepali
मौजुदा सुची दर्ताको अभिलेख पुस्तिका आ.व. २०७६/७७ 2020-06-28 Nepali
धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी पाक्षिक लगानीकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2020-06-25 Nepali
आ.व. २०७७/७८का लागि मौजुदा सूची दर्ता अद्यावधिक गर्ने बारे सूचना र मौजुदा सूची दर्ता गर्ने निबेदनको ढाँचा । 2020-06-22 English Nepali
बुक विल्डिङ्ग सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धमा । 2020-06-21 Nepali