Notices

Title Date English Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (बोर्ड) को अध्यक्षको सिफारिस सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६ 2019-11-22 Nepali
आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकोे सूचना । 2019-11-20 Nepali
सवारी साधन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । 2019-10-04 Nepali
आ.व २०७१/०७२ देखि आ.व २०७५/०७६ सम्म धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गरेका संगठित संस्थाहरुलाई जारी गरिएको सूचना 2019-09-04 Nepali
पुराना सवारी साधनहरु सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2019-08-22 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2019-08-15 Nepali
मौजुदा सूची दर्ता/अद्यावधिक गर्ने निवेदनको ढाचा 2019-07-23 Nepali
मौजुदा सूची दर्ता/अद्यावधिक गर्ने बारे 2019-07-23 Nepali
Actuarial Valuation गर्ने सम्बन्धमा मौजुदा सूची दर्ता गर्ने बारे । 2019-07-22 Nepali
साविकको लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष रेडियो संवाद कार्यक्रम पाक्षिक रुपमा लाइभ प्रसारणसम्बन्धी सूचना । 2019-07-21 Nepali