Notices

Title Date English Nepali
आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना । 2021-12-07 Nepali
लगानी सम्बन्धमा। 2021-11-17 Nepali
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना। 2021-09-13 Nepali
सुरक्षाकर्मी सेवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान । 2021-08-26 Nepali
मौजुदा सूची दर्ता/अद्यावधिक गर्ने बारे । 2021-07-25 Nepali
लगानी सम्बन्धमा। 2021-07-22 Nepali
Invitation for Electronic Bids for the procurement of vehicle 2021-07-13 English
चार्टड एकाउन्टेन्ट करार सेवामा पदपूर्ति समितिको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । 2021-06-30 Nepali
धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी आ.व. २०७८।७९ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सल्लाह/सुझाव सम्बन्धमा। 2021-06-22 Nepali
कार्यक्रम समय परिर्वतन सम्बन्धी जरुरी सूचना । 2021-06-08 Nepali