Notices

Title Date English Nepali
आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना 2023-01-20 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2023-01-10 Nepali
सुरक्षाकर्मी सेवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र फारामको ढाँचा 2023-01-10 Nepali
सुरक्षाकर्मी सेवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 2023-01-10 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2022-12-18 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2022-12-09 Nepali
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू !!! 2022-12-04 Nepali
धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड (छैठौं संशोधन) निर्देशिका, २०७९ लागू गरिएको सम्बन्धमा । 2022-11-03 Nepali
सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको लागि प्रकाशित अत्यन्त जरुरी सूचना। 2022-11-01 Nepali
आ.व. २०७९।८० को आन्तरिक लेखापरीक्षणको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 2022-09-30 Nepali