Notices

Title Date English Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डको २९औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्बन्धमा सूचना । 2021-06-07 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने सम्बन्धमा। 2021-05-21 Nepali
शेयर खरिद वा बिक्री गर्न उत्साहित गराउने उद्देश्यले सूचना सम्प्रेषण नगर्ने नगराउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । 2021-05-20 Nepali
चार्टड एकाउन्टेन्ट सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । 2021-05-17 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको अद्यावधिक नामावली। 2021-05-16 Nepali
बस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ (मस्यौदा) मा राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2021-04-30 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको अद्यावधिक नामावली। 2021-04-18 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको अद्यावधिक नामावली। 2021-03-10 Nepali
लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना। 2021-03-07 Nepali
SEBON Journal Volume IX Issue 1 (Manuscript Submission Notice) 2021-03-07 English