Notices

Title Date English Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालय स्थानान्तरणको सूचना। 2021-01-12 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने सम्बन्धमा। 2020-12-24 Nepali
आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकोे सूचना । 2020-11-04 Nepali
Invitation for sealed quotation for the procurement of laptops. 2020-09-20 English
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्न निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा। 2020-08-19 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2020-08-17 Nepali
केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान विवरण (सि-केवाइसी) सेवा सम्बन्धी कार्य संचालन निर्देशिका २०७७ को मस्यौदामा राय सुझाब माग गरिएको सम्बन्धमा । 2020-08-16 Nepali
सूचीकृत संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धमा । 2020-08-14 Nepali
यस बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण संस्थाहरुलाई बिद्युतिय माध्यम (IPS, Connect IPS, Electronic Fund Transfer आदि ) मार्फत रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी सुचना । 2020-08-13 Nepali
धतोपत्र दलाल व्यवसायीसमक्ष कारोवारका लागि राखेको धरौटी (मार्जिन) रकममा प्रतिफल प्रदान गर्ने सम्बन्धमा । 2020-08-12 Nepali