Press Release

Title Date English Nepali
धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क घटाइएको सम्बन्धमा प्रेश बिज्ञप्ति । 2020-12-25 Nepali
सुसूचित भई सजगतापूर्वक लगानी गर्ने सम्बन्धमा । 2020-11-30 Nepali
केन्द्रिकित विधुतीय ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) सेवा सम्बन्धी कार्य संचालन निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा। 2020-10-21 Nepali
शोक सभा आयोजना गरिएको सम्बन्धमा प्रेस बिज्ञप्ति। 2020-10-18 Nepali
विश्व लगानीकर्ता सप्ताह सम्बन्धी विविध कार्यक्रम सम्पन्न । 2020-10-13 Nepali
धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी हाते पुस्तक, २०२० र विद्युतीय विवरण प्रवाह तथा प्राप्ती प्रणालीको अनावरण । 2020-10-12 Nepali
विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२० को अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको सम्बन्धमा प्रेश विज्ञप्ति । 2020-10-06 Nepali
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा धितोपत्र व्यवसायीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुअल, २०७७ लागू गरिएको सम्बन्धमा प्रेस बिज्ञप्ति । 2020-09-30 Nepali
कारवाही सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ती । 2020-09-23 Nepali
मर्चेन्ट बैंकरले प्रदान गर्ने संस्थागत परामर्श सेवा थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा प्रेश बिज्ञप्ति। 2020-09-10 Nepali