मौजुदा सूची दर्ताको अभिलेख

क्र.सं. दर्ता नं. अनुमोदन मिति व्यक्ति/फर्मको विवरण कामको विवरण
नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं.
५१ ४.१(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ अनलाइन संसार प्रालि कामपा–३०, धाेविधारा मार्ग पुतली सडक काठमाडाैं । चन्द्रिका राना थापा 9852678592 अन्य सेवा
५२ ४.२(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ जोईन मिडिया हाउस प्रा लि Anamnagar, Kathmandu साजन श्रेष्ठ 9851133942 अन्य सेवा
५३ ४.३(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ एड सर्कल प्रा. लि. पुतलीसडक, काठमाण्डौ नवीन अधिकारी ९८५१०८८११२ अन्य सेवा
५४ ४.४(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ अर्विट इनटरनेशनल टाभल्स प्रा ली कमलपोखरी ३० काठमाडौँ दोण कुमार निरौला 9851018552 अन्य सेवा
५५ ४.५(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ बिकल्प मिडिया प्रा. ली Kalopul KAthmandu Raj Shrestha 9818703270 अन्य सेवा
५६ ४.६(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ एड क्रियू मिडिया प्रा. ली. Anamnagar Kathmandu Sushila KC 9841330220 अन्य सेवा
५७ ४.७(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ ठक़ाल वान नेपाल प्रा लि ज्ञानेश्वोर काठमाडौँ कृष्ण गिरी ९८०१०७३८११ अन्य सेवा
५८ ४.८(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ निम्बल इन्फोसीस प्रा लि Annapurna Tower, Tinkune Kathmandu Nepal Khem Raj Ghimire 9801038302 अन्य सेवा
५९ ४.९(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ सि.आई.टी.कम्प्युटर सप्लायर्स नयांवजार काठमाडौँ, महानगरपालिका सरोज अर्याल 9851040512 अन्य सेवा
६० ४.१०(२०८०/८१) २०८०/०४/१५ लिजर एम ट्राभल्स एण्ड टूर्स प्रा लि Thamel -26 Bal Krishna Bhantana 9841683147 अन्य सेवा