मौजुदा सूची दर्ताको अभिलेख

क्र.सं. दर्ता नं. अनुमोदन मिति व्यक्ति/फर्मको विवरण कामको विवरण
नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं.
३१ १.३१(२०८०/८१) २०८०/०४/३१ हाइटेक फ़र्निचर Ward No 30, Maitidevi, Kathmandu Sudha Jajodiya 9818706272 मालसामान आपूर्ति
३२ १.३२(२०८०/८१) २०८०/०४/३१ इन्साइट टेक्नोलोजी प्रा. लि Lalitpur, Nepal Suman Kumar sharma 9801148549 मालसामान आपूर्ति
३३ १.३३(२०८०/८१) २०८०/०५/२६ नेटफिनिटि 1F, Mahamati Bhawan,175 Gairidhara Marg, Kathmandu, Nepal Nisha Ghimire 9840013910 मालसामान आपूर्ति
३४ १.३४(२०८०/८१) २०८०/०५/२६ नेयोलोजी नेक्स्ट प्रा. लि. Tripureshwor Shravan Acharya 9851253340 मालसामान आपूर्ति
३५ १.३५(२०८०/८१) २०८०/०५/२७ रेचल इन्टरप्राइजेज प्रा लि सरस्वतिस्थान मार्ग, गैरिधारा, काठमाडौं राइजदिप मुक्तान ९८५११५५२५६ मालसामान आपूर्ति
३६ १.३६(२०८०/८१) २०८०/०६/०७ अल्फा इन्टरप्राइजेज प्रा. लि Bholdhoka 8, lalitpur Shambhu Tamrakar 9851025931 मालसामान आपूर्ति
३७ १.३७(२०८०/८१) २०८०/०६/१४ नेटफिनिटि 1F, Mahamati Bhawan,175 Gairidhara Marg, Kathmandu, Nepal निशा घिमिरे ९८४००१३९१० मालसामान आपूर्ति
३८ २.१(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ अष्ट्राल कम्प्युटरर्स नेपाल प्रा लि ज्ञानेश्वोर काठमाडौँ कृष्ण गिरी ९८०१०७३८११ निर्माण कार्य
३९ २.२(२०८०/८१) २०८०/०४/१२ ठक़ाल वान नेपाल प्रा लि ज्ञानेश्वोर काठमाडौँ कृष्ण गिरी ९८०१०७३८११ निर्माण कार्य
४० २.३(२०८०/८१) २०८०/०४/१५ सुजन मोटर वर्कशप एण्ड सर्भिसिङ सेन्टर Kupondole, Lalitpur-1 Chet Bahadur Pandit 9851030143 निर्माण कार्य