मौजुदा सूची दर्ताको अभिलेख

क्र.सं. दर्ता नं. अनुमोदन मिति व्यक्ति/फर्मको विवरण कामको विवरण
नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं.
२१ १.२१(२०७९/८०) २०७९/०४/१९ फोर जी इलेक्ट्रोनिक्स सेक्युरिटी ट्रेडर्स भत्केपाटि ,भक्तपुर उज्ज्वल गाईजू 9843350810 मालसामान आपूर्ति
२२ १.२२(२०७९/८०) २०७९/०४/२२ रिजनल ट्रेड लिंक2 Gathhaghar-3,Bhaktapur Ram Sharan Chaulagain 9851195315 मालसामान आपूर्ति
२३ १.२३(२०७९/८०) २०७९/०४/२६ सिद्धिज फर्निचर सेन्टर खुमलटार १५ सिद्धि लक्ष्मी लाखे (श्रेष्ठ) 9841537344 मालसामान आपूर्ति
२४ १.२४(२०७९/८०) २०७९/०४/२६ हाइटेक फ़र्निचर Ward 30, Maitidevi, Kathmandu Sanjay Jajodia 9851026094 मालसामान आपूर्ति
२५ १.२५(२०७९/८०) २०७९/०४/२६ सजावट फर्निचर उद्योग सर्लाही मुर्तिया ३ Ananta Prasad Timilsina 9851144465 मालसामान आपूर्ति
२६ १.२६(२०७९/८०) २०७९/०४/२६ एम्बियन्स लाइफ़ स्टाइल Ward No 10, Bijuli Bazar, Kathmandu Ravindra Duwal Shrestha 9851023979 मालसामान आपूर्ति
२७ १.२७(२०७९/८०) २०७९/०४/२६ एम. डि. हाेम अप्लाईन्सेस महालक्ष्मी नगरपालिका ५ नारायण जम्कटेल 9851111210 मालसामान आपूर्ति
२८ १.२८(२०७९/८०) २०७९/०४/२९ ड्रिम ग्राफिक प्रेस Nagarjun-6, Kathmandu Dipendra Kumar Shrestha 9801050637 मालसामान आपूर्ति
२९ १.२९(२०७९/८०) २०७९/०४/३० फ़र्निचर फ़ोलीयो प्रा लिमिटेड Bijuli Bajar, Ward - 10, Kathmandu Rajat Sarawagi 9801116622 मालसामान आपूर्ति
३० १.३०(२०७९/८०) २०७९/०५/०९ ड्रिम ग्राफिक प्रेस Nagarjun-6, Kathmandu Dipendra Kumar Shrestha 9801050637 मालसामान आपूर्ति