मौजुदा सूची दर्ताको अभिलेख

क्र.सं. दर्ता नं. अनुमोदन मिति व्यक्ति/फर्मको विवरण कामको विवरण
नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं.
४१ १.४१(२०७९/८०) २०७९/१०/०९ क्रेयन्स कोर्प प्रा. लि. Dhapakhel Bishwo Maharjan 9801268268 मालसामान आपूर्ति
४२ १.४२(२०७९/८०) २०७९/१०/१६ जयँ मा टेड्रर्स khapinchhe 09, lalitpur Ratna Lal Awale 9801163205 मालसामान आपूर्ति
४३ १.४३(२०७९/८०) २०७९/१०/२५ रेसुङ्गा विजनेस सर्भिसेज प्रा.लि. ललितपुर म.ना.पा.-९, बालकुमारी, ललितपुर अर्जुन बस्नेत 9843653249 मालसामान आपूर्ति
४४ १.४४(२०७९/८०) २०७९/१०/२५ मून लाइट मल्टिपल सर्भिसेस प्रा.लि. का.म.न.पा.-२९, अनामनगर, काठमाडौँ नरेन्द्र जि.सी. 9847338472 मालसामान आपूर्ति
४५ १.४५(२०७९/८०) २०७९/१२/०५ रोकेश अवाले (इन्फोवेएज कम्प्युटर सिस्टम) Balkumari.09,lalitpur Rokesh Awale 9801163205 मालसामान आपूर्ति
४६ १.४६(२०७९/८०) २०७९/१२/०५ डिजिटल नेटवर्क सोलुसन प्राईभेट लिमिटेड Manakamana Marg, Naxal Seetal Bhattarai 9802080743 मालसामान आपूर्ति
४७ २.१(२०७९/८०) २०७९/०४/१२ ठक़ाल वान नेपाल प्रा लि ज्ञानेश्वोर काठमाडौँ कृष्ण गिरी ९८०१०७३८११ निर्माण कार्य
४८ २.२(२०७९/८०) २०७९/०४/१२ अष्ट्राल कम्प्युटरर्स नेपाल प्रा लि ज्ञानेश्वोर काठमाडौँ कृष्ण गिरी ९८०१०७३८११ निर्माण कार्य
४९ ३.१(२०७९/८०) २०७९/०४/१२ ठक़ाल वान नेपाल प्रा लि ज्ञानेश्वोर काठमाडौँ कृष्ण गिरी ९८०१०७३८११ परामर्श सेवा
५० ३.२(२०७९/८०) २०७९/०४/१२ स्मार्ट प्रा लि Kathmandu Arjun Chalise 9841689174 परामर्श सेवा