Notices

Title Date English Nepali
संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ (प्रारम्भिक मस्यौदा) 2022-08-11 Nepali
मौजुदा सूची दर्ता/अद्यावधिक गर्ने बारे । 2022-07-17 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको नामावली । 2022-07-07 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको नामावली । 2022-07-03 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको नामावली । 2022-06-29 Nepali
धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी आ.व. २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रमका लागि राय तथा सल्लाह/सुझाव सम्बन्धमा। 2022-06-26 Nepali
आस्वा सदस्यता अनुमति नविकरण सम्बन्धि सूचना। 2022-06-06 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको नामावली । 2022-06-06 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको अद्यावधिक नामावली । 2022-04-07 Nepali
धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी उत्कृष्ट शोधपत्र (Thesis) पुरस्कार सम्बन्धी नेपाल धितोपत्र बोर्डको सूचना । 2022-03-14 Nepali