धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड (छैठौं संशोधन) निर्देशिका, २०७९ लागू गरिएको सम्बन्धमा ।


Download Files: Nepali