लेखामान बोर्ड र नेपाल धितोपत्र बोर्ड बीच Memorandum of Understanding (MoU) मा हस्ताक्षर सम्पन्न ।

धितोपत्र बजारसंग सम्बन्धित संगठित संस्थाको विवरण प्रवाहमा एकरूपता तथा पारदर्शिता कायम गर्न र प्रतिवेदन मान (Reporting Standard) हरूमा एकरूपता कायम गर्न लेखामान बोर्ड र नेपाल धितोपत्र बोर्डको बीच यहि मिति २०८०/०९/०४ गते Memorandum of Understanding (MoU) सम्पन्न भएको छ। उक्त्त MoU मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको तर्फबाट अध्यक्ष श्री रमेश कुमार हमाल र लेखामान बोर्डको तर्फबाट अध्यक्ष श्री प्रकाश जंग थापा, एफ.सि.ए. ले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

उक्त्त MoU को मुख्य उद्देश्यमा विशेष गरि नेपालमा Nepal Sustainability Reporting Standards (NSRS) को विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा Sustainability Reporting नवीन अवधारणा हो, जसले व्यवसायिक अभ्यासहरू वातावरण वा समाजका लागि मात्र नभई व्यापारको लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्दै वातावरणीय जिम्मेवारी, सामाजिक उत्तरदायित्व, सुशासनको पूर्ति र जवाफदेहिताको जानकारी सुनिश्चित गर्नेछ। Nepal Sustainability Reporting Standards (NSRS) विकास गर्ने मुख्य भूमिका लेखामान बोर्डको हुनेछ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डले सो मान कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछ। लेखामान बोर्डले सो मानहरुसँग सम्बन्धित प्राविधिक बिषयहरूमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।

 जुलाई 2023 मा International Organization of Securities Commissions (IOSCO)  ले ISSB बाट जारी भएका  IFRS S1 र IFRS S2 लाई समर्थन गर्दै आफ्ना सदस्यहरु लाई उक्त मानहरू लागू गर्न आह्वान गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड IOSCO को सदस्य (Associate Member) रहेकाले सो मानहरु लागू गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै Sustainable Development Goals (SDGs) 12 Responsible Consumption and Production मा Sustainability Reporting लागु गरेर दिगो उपभोग र उत्पादन सुनिश्चित गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ। नेपाल Sustainable Development Goals (SDGs) प्रति प्रतिबद्ध रहेको हुनाले यो सम्झौतालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिइएको छ।

 नेपालका लागि मानहरु (Standards) तयार गर्ने जिम्मेवारी लेखमान बोर्डको रहेको हुँदा आगामी आ.व. २०८०।८१ भित्र Nepal Sustainability Reporting Standards (NSRS) को विकास गर्ने कार्य योजना अनुसार लेखमान बोर्डका अध्यक्ष श्री प्रकाश जंग थापा, एफ.सि.ए.को अध्यक्षतामा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि रहेको Nepal Sustainability Disclosure Standards विकास समिति गठन गरेको छ। उक्त्त समितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको समेत प्रतिनिधित्व रहेको छ।

 धितोपत्र बजार सम्बद्ध संगठित संस्थाहरूबाट प्रवाहित हुनु पर्ने सूचना तथा जानकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित असल अभ्यास (Good Practices)  हुनुपर्नेमा धितोपत्र बोर्ड सदैब सचेत रहेको र सोही अनुसार नेपालमा समेत यस्ता अभ्यास अनुसार कार्य गर्न धितोपत्र बोर्ड प्रतिबद्ध रहेको छ।