Guidelines

Title English Nepali
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनको केन्द्रीकृत विद्युतीय सेवा कार्य संचालन निर्देशिका, २०७४ Nepali
(मर्चेन्ट बैंकर) ले राख्नुपर्ने विवरणहरु र पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदनहरुको ढाँचा Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६ Nepali
सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७६ English Nepali
सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ English Nepali
Securities Issuance and Allotment Guideline Nepali
Portfolio Management Guidelines, 2067 (2010) English Nepali
Compliance Guidelines for Securities Broker, 2058 Nepali
Mutual Fund Guidelines-2069 (applicable from 2069-04-01) English Nepali