Activities/Action

Title Date English Nepali
संस्थागत सुशासन सम्बन्धी बार्षिक अनुपालना प्रतिवेदनको ढाँचा सम्बन्धमा सुचिकृत संगठित संस्थाहरुलाई निर्देशन । 2019-08-05 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६ लागू भएको सम्वन्धमा । 2019-08-05 Nepali
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. लाई निर्देशन । 2019-07-28 Nepali
आस्वा सदस्यहरुको अनुमति नवीकरण सम्बन्धमा । 2019-07-17 Nepali
मेरो शेयर सफ्टवेयरका सम्बन्धमा 2019-07-09 Nepali
सार्वजनिक निष्काशनमा न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिन पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा निष्काशन तथा बिक्रि प्रबन्धकलाई निर्देशन । 2019-04-10 Nepali
ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा 2019-02-22 Nepali
सुचीकृत संगठित संस्थाहरुलाई ध्यानकर्षन गराइएको सम्बन्धमा । 2019-02-13 Nepali
Direction to Merchant Bankers 2019-01-21 Nepali
Direction to CDS and Clearing Limited 2019-01-21 Nepali