Notices

Title Date English Nepali
मुद्द्ती खातामा लगानी गर्ने बारेको सुचना 2023-11-01 Nepali
SEBON Key Messages to the Investors on the occasion of World Investor Week 2023 2023-10-04 Nepali
निबन्ध प्रतियोगिताको नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2023-10-03 Nepali
World Investor Week 2023 : Programme Schedule 2023-09-21 English
आ.व. २०७९।८० को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सम्बन्धमा नियमावलीको व्यवस्थाको सूचिकृत संगठित संस्थाबाट भएको परिपालना स्थिति । 2023-09-19 English
Essay Competition 2023-09-18 Nepali
आस्वा सदस्यता नविकरण सम्बन्धी सूचना । 2023-08-09 Nepali
सुचिकृत संगठित संस्थाहरुले सूचना, जानकारी तथा विवरणहरु समयमा पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2023-07-27 Nepali
आस्वा सदस्यता नविकरण सम्बन्धी सूचना । 2023-07-16 Nepali
मौजुदा सूची दर्ता/अद्मावधिक गर्ने बारे । 2023-07-16 Nepali