Notices

Title Date English Nepali
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धमा । 2024-05-17 Nepali
मुद्द्ती खातामा लगानी गर्ने बारेको सुचना 2024-05-15 Nepali
धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि राय/सुझाव सम्बन्धमा । 2024-05-10 Nepali
मुद्द्ती खातामा लगानी गर्ने बारेको सुचना 2024-04-25 Nepali
धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लेख/रचना सम्बन्धमा 2024-04-10 Nepali
विश्व वित्तीय सप्ताह २०२४ (Global Money Week 2024) को अवसरमा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि बोर्डको मुख्य सन्देश 2024-03-19 Nepali
धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू सम्बन्धी राय/सुझाव सम्बन्धमा । 2024-03-13 Nepali
Global Money Week 2024 का अवसरमा वित्तीय शिक्षा तथा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा। 2024-03-07 Nepali
मुद्द्ती खातामा लगानी गर्ने बारेको सुचना 2024-01-29 Nepali
मुद्द्ती खातामा लगानी गर्ने बारेको सुचना 2023-12-28 Nepali