Notices

Title Date English Nepali
आ.व. २०७७/७८का लागि मौजुदा सूची दर्ता अद्यावधिक गर्ने बारे सूचना र मौजुदा सूची दर्ता गर्ने निबेदनको ढाँचा । 2020-06-22 English Nepali
बुक विल्डिङ्ग सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धमा । 2020-06-21 Nepali
कार्यालय प्रयोजनको लागि घरभाडा लिने सम्बन्धमा 2020-06-21 English
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2020-05-11 Nepali
लेख-रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2020-05-10 Nepali
धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी आ.व. २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सल्लाह सुझाव सम्बन्धमा। 2020-05-07 Nepali
सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि धितोपत्र बजार तथा बस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि प्रशिक्षण संचालन हुने सम्बन्धी सूचना । 2020-01-09 Nepali
कार्यालय प्रयोजनको लागि घरभाडामा लिने सम्बन्धी सूचना । 2019-12-26 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2019-12-19 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगानी सम्बन्धी नीति २०६७ तथा मुद्दती खाता फाराम 2019-12-19 Nepali