विशिष्टिकृत लगानी कोषको स्थापना र संचालन गर्न कोष व्यवस्थापकको रुपमा अनुमति प्रदान गर्न बोर्डबाट पाँच वटा संगठित संस्थालाई पूर्वाधार तयार गर्न सूचित गरिएको ।

More..
SEBON News
Featured

Intermediaries & Market Infrastructure Institutions

Investor Complaints
Video View All

Niraj Giri

Executive Director
Spokesperson

Phone:+977 1 5541057(O) Ext:317
Email: nirajgiri@sebon.gov.np


Deepa Dahal

Deputy Executive Director
Information Officer

Mobile:+977 9851198963
Email: deepa.dahal@sebon.gov.np