Notices

Title Date English Nepali
लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना। 2021-03-07 Nepali
SEBON Journal Volume IX Issue 1 (Manuscript Submission Notice) 2021-03-07 English
धितोपत्र बजार तथा कमोडिटि फ्युचर्स बजार सम्बन्धी उत्कृष्ट शोधपत्र (Thesis) पुरस्कार सम्बन्धी नेपाल धितोपत्र बोर्डको सूचना। 2021-02-17 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा काम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएका संस्थाहरुको अद्यावधिक नामावली। 2021-02-03 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालय स्थानान्तरणको सूचना। 2021-01-12 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने सम्बन्धमा। 2020-12-24 Nepali
आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएकोे सूचना । 2020-11-04 Nepali
Invitation for sealed quotation for the procurement of laptops. 2020-09-20 English
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्न निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा। 2020-08-19 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2020-08-17 Nepali