सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा धितोपत्र व्यवसायीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुअल, २०७७ लागू गरिएको सम्बन्धमा प्रेस बिज्ञप्ति ।


Download Files: Nepali