Regulations

Title Date English Nepali
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी ) नियमावली २०६४ (तेश्रो संशोधन सहित ) 2020-12-29 Nepali
धितोपत्र दर्ता तथा निस्काशन नियमावली २०७३ (चौथो संशोधन सहित ) 2020-12-28 Nepali
Specialized Investment Fund Regulation , 2075 2020-09-25 English Nepali
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ (चौथो संशोधन सहित ) 2020-09-22 Nepali
धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली २०६४ (दोश्रो संशोधन सहित ) 2020-02-18 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ (चौथो संशोधन सहित ) 2019-01-02 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोेर्ड आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६६ 2019-01-02 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोेर्ड खरिद नियमावली, २०७४ 2019-01-02 Nepali
Securities listing and Trading Regulation, 2075 2018-12-05 English Nepali
Commodities Exchange Market Rules , 2074 2018-12-05 English Nepali