Regulations

Title Date English Nepali
विशिष्टीकृत लगानी कोष (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७७ 2020-07-20 Nepali
धितोपत्र दर्ता तथा निस्काशन नियमावली २०७३ (तेश्रो संशोधन सहित ) 2020-02-18 Nepali
सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ (तेस्रो संशोधन सहित ) 2020-02-18 Nepali
धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली २०६४ (दोश्रो संशोधन सहित ) 2020-02-18 Nepali
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी ) नियमावली २०६४ (तेश्रो संशोधन सहित ) 2020-02-11 Nepali
Specialized Investment Fund Regulation , 2075 2019-03-12 English Nepali
नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ (चौथो संशोधन सहित ) 2019-01-02 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोेर्ड आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०६६ 2019-01-02 Nepali
नेपाल धितोपत्र बोेर्ड खरिद नियमावली, २०७४ 2019-01-02 Nepali
Securities listing and Trading Regulation, 2075 2018-12-05 English Nepali