नेप्सेलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा/Remote Work Station (RWS) विस्तार सम्वन्धमा

नेपाल धितोपत्र बोर्ड -जावलाखेल ललितपुर ।

स्टक ब्रोकर्स एसोशिएसन अफ नेपालको अनुरोध अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा/Remote Work Station (RWS) विस्तार कार्य अगाडि बढाउन यस बोर्डको सहमितको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से), बाट पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा विस्तार सम्वन्धी नेप्सेबाट प्राप्त पत्र तथा उक्त पत्र साथ संलग्न धितोपत्र दलाल संघको पत्रमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नाम तथा शाखा रहने स्थान मात्र उल्लेख भएको देखिएको तर सो कार्यसंग अन्तर्नीहित जोखिम र सोको न्यूनिकरण सम्वन्धमा नेप्सेको धारणा तथा राय उपलव्ध नभएकोले लगानीकर्ता र दलाल व्यवसायीहरुको जोखिम न्यूनीकरण गरी RWS विस्तार गर्नका लागि बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागितामा यस वोर्डमा मिति २०७३।०९।१७ गते बैठक बसि यस सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भयो ।

छलफल पश्चात धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको शाखा विस्तारका सम्वन्धमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको पूँजी, आवश्यक पूर्वाधार, जोखिम व्यवस्थापन, आवश्यक जनशक्ति तथा सोको व्यवस्थापन, नेप्सेको कारोवार प्रणाली तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.को राफसाफ तथा फछ्र्यौट कार्य व्यवस्थापन तथा सो कार्यसंगको जोखिम एवं जोखिम न्यूनिकरण लगायतका विषयहरुमा स्पष्ट गरी कार्य अगाडी बढाउँदा अन्तर्नीहित जोखिम न्यूनिकरण भई लगानीकर्ताहरुले सहजरुपमा सेवा पाउन सक्ने भएकोले यस सम्बन्धमा नेप्सेको राय तथा सिफारिश लिन उपयुक्त हुने उपस्थित प्रतिनिधिहरुको मतैक्य भई उक्त विषयहरु सम्बन्धमा नेप्सेको राय तथा सिफारिश पेश गर्नका लागि निर्णय भए बमोजिम नेप्सेलाई अनुरोध गरिएको छ । नेप्सेको राय तथा सिफारिश बोर्डमा प्राप्त भए पश्चात सो सम्बन्धी कार्य तत्काल अगाडि बढाईने छ ।

मितिः२०७३।०९।२१