Notices

Title Date English Nepali
Invitation for sealed quotation for the procurement of laptops. 2020-09-20 English
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्न निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा। 2020-08-19 Nepali
मुद्दती खातामा लगानी गर्ने बारेको सूचना । 2020-08-17 Nepali
केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान विवरण (सि-केवाइसी) सेवा सम्बन्धी कार्य संचालन निर्देशिका २०७७ को मस्यौदामा राय सुझाब माग गरिएको सम्बन्धमा । 2020-08-16 Nepali
सूचीकृत संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धमा । 2020-08-14 Nepali
यस बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण संस्थाहरुलाई बिद्युतिय माध्यम (IPS, Connect IPS, Electronic Fund Transfer आदि ) मार्फत रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी सुचना । 2020-08-13 Nepali
धतोपत्र दलाल व्यवसायीसमक्ष कारोवारका लागि राखेको धरौटी (मार्जिन) रकममा प्रतिफल प्रदान गर्ने सम्बन्धमा । 2020-08-12 Nepali
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लागि मौजुदा सूची दर्ताको अभिलेख पुस्तिका । 2020-08-07 Nepali
बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त नगरेका निष्काशन तथा योजनाहरुमा सहभागी नहुन सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई जरुरी सूचना। 2020-07-29 Nepali
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लागि आस्वा अनुमतिपत्र नवीकरण भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नामावली । 2020-07-24 Nepali