सार्वजनिक निष्काशनमा न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिन पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा निष्काशन तथा बिक्रि प्रबन्धकलाई निर्देशन ।


Download Files: Nepali